Dokumenty

W poniższych załącznikach znajdują się najważniejsze dokumenty związane z funkcjonowaniem naszej szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Brodnicy.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ucznia
Procedury dotyczące epidemii COVID-19
Tematyka spotkań na zajęciach