Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
im. 700-lecia Brodnicy w Brodnicy
ul. Nowa 34, 87-300 Brodnica (woj. kujawsko-pomorskie)
WAŻNE INFORMACJE
  Konsultacje dla uczniów klas VIII i pozostałych klas ! 

Wszystkim uczniom z klas VIII oraz z pozostałych klas I–VII, umożliwiamy konsultacje on-line indywidualne lub w małych grupach, z nauczycielami wszystkich zajęć edukacyjnych.
Dbając o BEZPIECZEŃSTWO Państwa dzieci, konsultacje odbywają się z wykorzystaniem platformy CLASSROOM, zgodnie z podanym i realizowanym planem zajęć. Konsultacje mają charakter dobrowolny i są skierowane do tych uczniów, którzy przystąpią m.in. do egzaminu ósmoklasisty.
Zależy nam, aby uczniowie w pierwszej kolejności korzystali z konsultacji z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego, a w miarę potrzeb, także z innych przedmiotów. Na konsultacjach uczeń ma możliwość wyjaśniania trudnych kwestii, poprawę ocen, usystematyzowania materiału, czy rozmowy z nauczycielem.

  Informacja dla rodziców uczniów klas I-III ! 

W związku z planowanym od 25 maja 2020 roku przywracaniem zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Brodnicy, informujemy:
 1. Realizacja podstawy programowej dla wszystkich uczniów klas I-III będzie odbywała się w dotychczasowej formie, to znaczy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (nauka zdalna) z wykorzystaniem platformy CLASSROOM i NUADU. Jest to forma, która sprawdza się w naszej szkole i co najważniejsze, jest BEZPIECZNA dla Państwa dzieci.
 2. Uczniom klas I-III, zgłoszonym do szkoły przez rodziców, zostanie zapewniona w szkole opieka, w oparciu o procedury opracowane zgodnie z wytycznymi MEN i GIS.
 3. Przypominamy, że pierwszeństwo w opiece mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rodzice, którzy nie mogą połączyć pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem.

  Ponowne otwarcie przedszkoli miejskich ! 

Od dnia 7 maja 2020 roku rozpoczęło funkcjonować Przedszkole nr 6 w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 1 - oddziały na ulicy Królowej Jadwigi 3. Przedszkole pracuje w godzinach 6:00-16:00. Do przedszkola uczęszcza 12 zgłoszonych dzieci, które do 12 marca uczęszczały do przedszkoli miejskich, a których rodzice nie mieli możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

W przypadku kolejnych dzieci, których rodzice nie będą mieli możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, należy zgłosić taką potrzebę do „rodzimego” przedszkola na 7 dni przed planowanym posłaniem dziecka do przedszkola.

Przypominamy, że pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Adresy e-mail i telefony do miejskich przedszkoli:
 1. ZSP nr 1 – jedynkabrodnica@wp.pl | 502 712 733
 2. ZSP nr 2 – p-zielona@wp.pl | 56 493-46-06
 3. ZSP nr 3 – przedszkole@zsp3.brodnica.pl | 514 951 639
Przydatne strony w zdalnym nauczaniu
 1. Kujawsko-Pomorska e-Szkoła
 2. dyktanda.pl - nauka ortografii
 3. Matematyczne ZOO - nauka matematyki
 4. W-F online - ćwicz w domu
 5. Wordwall - ćwiczenia interaktywne
 6. SQULA.pl - gry i quizy ze wszystkich przedmiotów szkolnych
 7. Zdalne Lekcje
 8. Lektury szkolne
 9. FB - Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy
 10. Muzeum II Wojny Światowej
 11. Zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego (na żywo)
 12. Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej
 13. IPN Przystanek historia
 14. Ninateka - filmy dokumentalne, fabularne, reportaże, animacje, filmy eksperymentalne, zapisy spektakli teatralnych i operowych, rejestracje koncertów, relacje dokumentujące życie kulturalne i społeczne oraz audycje radiowe
 15. Muzykoteka Szkolna
 16. Polskie Radio Dzieciom

Projekty unijne

"Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"
ROK SZKOLNY 2015/2016

Dzieki projektowi nasza szkoła została wyposażona w kolejnych 9 nowych zestawów multimedialnych (tablica, projektor, laptop), które znalazły się w pozostałych klasach i od tego czasu każda sala lekcyjna ma swoją tablice interaktywną.

"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III"
ROK SZKOLNY 2010/2011, 2011/2012

W pierwszym roku funkcjonowało 15 grup, gdzie:
 • w klasie 2 - pokonywanie trudności w czytaniu i pisaniu oraz zajęcia terapeutyczne korekcyjno-kompensacyjne (4 uczniów)
 • w klasie 3 - pokonywanie trudności matematycznych
Oprócz tego uczniowie rozwijali swoje zainteresowania:
 • matematyczne (klasy 1)
 • matematyczno-przyrodnicze (klasy 2)
 • plastyczno-techniczne (klasy 3)
Była także możliwość wzięcia udziału w zajęciach:
 • logopedycznych (2 osoby)
 • psychoedukacyjno-socjoterapeutycznych (klasy 2-3, 19 osób)
 • gimnastyce korekcyjnej (12 osób)
Ogółem w projekcie wzięło udział 109 uczniów i 12 nauczycieli.

"e-Usługi, e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego"
ROK SZKOLNY 2010/2011

W ramach realizacji zadania pn. "Wyposażenie oddziałów od I do III szkół podstawowych w zestawy do interaktywnego nauczania" nasza szkoła otrzymała 9 zestawów tablic multimedialnych z projektorem oraz laptopy z oprogramowaniem.

"Inwestujemy w siebie"
ROK SZKOLNY 2010/2011

W projekcie uczestniczyli uczniowie klas VI, którzy brali udział w zajęciach:
 • z zakresu j.angielskiego (10 osób)
 • wyrównawczych z j.polskiego i matematyki (10 osób)
 • z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (10 osób)
 • komputerowych (10 osób)

"Podnoszenie osiagnięć edukacyjnych"
MAJ 2010 - MARZEC 2011

Celem projektu było uzyskanie przez uczniów lepszych wyników na sprawdzianie po klasie szóstej oraz podniesienie samooceny i motywacji do nauki.

W programie wzięło udział 60 uczniów z klas piątych i szóstych.

W ramach projektu zaplanowaliśmy:
 • zajęcia wyrównawcze z matematyki dla 3 grup po 10 osób
 • dwa koła rozwijające zainteresowania z przyrody i informatyki - po 15 osób w grupie.

"Wykształceni i z perspektywami"
ROK SZKOLNY 2009/2010

W projekcie wyrównywania szans, uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, uczęszczający na dodatkowe zajęcia, które obejmowały:
 • nauki języka angielskiego zakończone wewnętrznym egzaminem (120 godzin)
 • zajęcia rozwijające z języków obcych (60 godzin)
 • zajęcia rozwijające IT (60 godzin)
 • zajęcia rozwijające z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (60 godzin)
 • zajęcia wyrównawcze (30 godzin)
 • warsztaty psychologiczne (5 godzin)
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe (15 godzin)

"Pracownie komputerowe dla szkół"
ROK SZKOLNY 2006/2007

W czerwcu 2007 roku w naszej szkole uruchomiono nową pracownię komputerową współfinansowaną przez Europejski Fundusz Społeczny, który wcześniej w ramach realizacji projektu z Ministerstwem Edukacji i Nauki, wyposażył naszą bibliotekę w nowe komputery.

Projekt pomagał wyposażyć szkoły w pełną infrastrukturę sieciową wraz ze stanowiskami komputerowymi dla nauczyciela i uczniów.

Dostaliśmy łącznie 10 komputerów użytkowych + serwer, laptop, projektor, skaner i drukarkę.

Wszystkie komputery uzyskały stały dostęp do Internetu. Wyposażenie objęło system operacyjny oraz pakiet biurowy.
Dodatkowo w ramach projektu zostało przeszkolonych kilku nauczycieli nie związanych z Informatyką, którzy otrzymali wskazówki, dotyczące możliwości wykorzystania pracowni komputerowej na swoich zajęciach.

STATYSTYKA

0.png1.png9.png7.png3.png9.png8.png
Dzisiaj18
Wczoraj153
Ten miesiąc7406
4
TERAZ OBECNI

Wyszukiwarka