Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
im. 700-lecia Brodnicy w Brodnicy
ul. Nowa 34, 87-300 Brodnica (woj. kujawsko-pomorskie)
Rekrutacja do szkoły i przedszkola na rok szkolny 2021/2022
OD 25.03.2021 r. - BIBLIOTEKA CZYNNA TYLKO ZDALNIE !

NOWE ZMIANY W NAUCZANIU
obowiązujące od 22 marca do 18 kwietnia 2021 roku

Z uwagi na wzrost zachorowań w kraju, wprowadzamy naukę zdalną dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej.
Dla uczniów z klas I–III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, możemy zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest uzasadniony wniosek rodziców.

Jeśli uczeń nie ma możliwości odbywania nauki zdalnej w domu (z różnych przyczyn), będzie miał możliwość uczestniczenia w zajęciach w szkole.
Masz pozytywny test na koronawirusa? Kliknij i zobacz, co dalej!

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODCZAS EPIDEMII COVID-19!

Regulaminy

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI
(obowiązujący w czasie epidemii Covid-19)

I. ZASADY PRZEBYWANIA W BIBLIOTECE
 1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni tylko w godzinach pracy biblioteki.
 2. Uczeń przed wejściem do biblioteki zobowiązany jest zdezynfekować dłonie oraz mieć założoną maseczkę.
 3. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość min. 1,5 m od pozostałych użytkowników oraz nauczyciela bibliotekarza.
 4. Należy przestrzegać ograniczenia dotyczącego 2 uczniów, którzy mogą przebywać w bibliotece w jednym czasie.
 5. Porządku przy wchodzeniu do wypożyczalni pomaga przestrzegać uczeń z "Koła Przyjaciół Książki".
II. ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK
 1. Czytelnikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie do półek oraz korzystanie z czytelni. Z użytku wyłączone są komputery, kserokopiarki, drukarki oraz pomoce naukowe wspólnego użytku.
 2. Z czytelni mogą korzystać uczniowie zwolnieni z niektórych zajęć za zgodą wychowawcy. W czasie przebywania w pomieszczeniu korzystają ze swoich książek np. lektur, podręczników.
 3. Wybraną książkę podaje uczniowi nauczyciel bibliotekarz. Księgozbiór jest eksponowany na wystawkach, które są systematycznie aktualizowane. Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest pomóc czytelnikowi w wyborze książki.
 4. Każdy uczeń po wypożyczeniu kompletu podręczników zobowiązany jest podpisać każdy podręcznik w wyznaczonym miejscu oraz obłożyć go w okładkę.
III. ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK
 1. Zwracaną książkę uczeń wkłada do specjalnie oznakowanego kartonu, który znajduje się w bibliotece obok drzwi wejściowych.
 2. Przy zwrocie czytelnik podaje swoje imię, nazwisko i klasę.
 3. Oddane egzemplarze są poddane trzydniowej kwarantannie i w tym czasie pozostają wyłączone z wypożyczania.
IV. ZASADY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA
 1. Nauczyciel ma obowiązek możliwie często wietrzyć pomieszczenie biblioteki.
 2. Dezynfekuje blat biurka, klamki i inne przestrzenie dotykane przez użytkowników.
 3. Dba o bezpieczne, odizolowane miejsce kwarantanny dla książek i przechowanie je w tym miejscu przez 3 dni od dokonania zwrotu.

STATYSTYKA

0.png2.png5.png7.png9.png1.png7.png
Dzisiaj20
Wczoraj99
Ten miesiąc2646
1
TERAZ OBECNI

Wyszukiwarka