STYPENDIUM dla UCZNIÓW ze średnią ocen co najmniej 5,50
Treść uchwały Rady Miejskiej w Brodnicy dotyczącej stypendium
Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce
OBIADY W SZKOLE - Aktualizacja ceny od 3 października 2022 roku (wymagane nowe oświadczenie)
Od roku szkolnego 2022/2023 obowiązują nowe zasady korzystania z obiadów w szkole. Szczegółowy opis znajduje się w menu ŻYWIENIE

Żywienie

W związku ze zmianą dostawcy wyżywienia, prosimy wszystkich zainteresowanych rodziców o wypełnienie ponownie oświadczenia (dostępne poniżej w załączniku)
i dostarczenie go do sekretariatu.

Obiady (w zaktualizowanej cenie 10 zł) obowiązują od 3 października 2022 roku.

Można również wykupić pojedyncze obiady. Szczegóły w sekretariacie.

Szkoła zapewnia odpłatne wyżywienie dla uczniów w wysokości 10 zł / dzień - za obiad dwudaniowy.

Opłaty, za korzystanie przez uczniów z posiłków, dokonuje się wyłącznie bezgotówkowo - przelewem na konto szkoły w Banku Spółdzielczym - do 10 dnia następnego miesiąca. W przypadku, gdy opłatę wnosi się za kilkoro dzieci, należy wysłać na każde dziecko osobny przelew.
DANE DO PRZELEWU
nr konta
57 9484 1150 2200 0032 1163 0002

tytuł przelewu
obiad za miesiąc.........., imię i nazwisko dziecka oraz klasa, do której uczęszcza
WYDAWANIE POSIŁKÓW
Posiłki wydawane są w stołówce szkolnej w godzinach 11:30-11:50 (I długa przerwa) i 12:35-12:55 (II długa przerwa).
WAŻNE POSTANOWIENIA
  1. W przypadku nieuregulowania opłaty w wyznaczonym terminie, rodzice zalegający z opłatami są indywidualnie informowani o konieczności uiszczenia opłat pisemnym wezwaniem – notą obciążeniową. Pozostają oni dłużnikami z koniecznością natychmiastowego uregulowania należności za wyżywienie dziecka. W przypadku wystąpienia zaległości w opłatach wobec Szkoły, po wysłaniu upomnienia, Szkoła może rozpocząć postępowanie windykacyjne.
  2. Rezygnacja ucznia z posiłku, z powodu choroby lub z przyczyn znanych wcześniej rodzicom lub prawnym opiekunom ucznia, zgłaszana jest osobiście w Sekretariacie lub telefonicznie pod numerem 510 021 248 do godziny 12:00 dnia poprzedzającego zmiany, uznając że zmiana ta będzie obowiązywać od dnia następnego.
  3. Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.
  4. Nowe zgłoszenia do każdego piątku tygodnia do godziny 10:00, uznając że ta zmiana będzie obowiązywać od poniedziałku nowego tygodnia.
  5. W przypadku wyjść zbiorowych, np. wycieczki lub innych wyjść organizowanych przez Szkołę, odliczenie odbywa się automatycznie na podstawie listy sporządzonej przez nauczyciela lub organizatora wycieczki (wyjścia). Nieobecność dzieci na obiedzie zgłasza wychowawca klasy lub opiekun wycieczki, nie później niż 3 dni przed planowaną datą rezygnacji.
  6. W przypadku całkowitej rezygnacji z obiadów, fakt ten należy zgłosić pisemnie w sekretariacie szkoły.

Załączniki
Pobierz plik (1-oswiadczenie.pdf) Oświadczenie o korzystaniu z posiłków

Plik PDF jest dokumentem, który moża otworzyć programem Adobe Reader
Plik PPS jest prezentacją, którą moża otworzyć programem PowerPoint Viewer

STATYSTYKA

0.png3.png6.png8.png0.png2.png6.png
Dzisiaj130
Wczoraj135
Ten miesiąc4773
2
TERAZ OBECNI

Wyszukiwarka